Ordensregler for brug af både

 1. Alle sejlere i MRD’s både skal bære redningsveste under hele sejladsen og må ikke have nydt eller nyde nogen form for alkohol eller anden euforiserende midler før eller under sejlads.
 2. Der kan kun sejles i MRD’s både når der på forhånd er booket via MRD ansatte.
 3. Når en båd overtages er det vigtigt at efterse og gennemgå båden for eventuelle skader og mangler. Overtages båden, accepterer besætningen bådens tilstand og hæfter herefter for bådens stand. Eventuelle mangler der opdages inden båden overtages skal omgående, og inden båden sejles fra bådpladsen, rapporteres til MRD på telefon +45 2929 1480. Besvares opkaldet ikke fysisk kan der efterlades en besked på telefonsvareren.
 4. Er der skader på sejl, spilhåndtag, skøder, barbarhal m.v. kan man i Middelfart hente reservedele i låge nr. 1 i masteskuret. I andre MRD havne skal man omgående rapportere skaden til MRD på telefon +45 2929 1480. MRD vil hurtigst muligt udbedre skaden. Ubetydelige skader, der ikke forværres ved fortsat sejlads, må gerne udbedres på stedet af besætningen, men skal rapporteres.
 5. I forbindelse med udlægning af banemærker må bådens anker ikke benyttes som banemærke. Ankret er sikkerhedsmæssigt udstyr der skal anvendes i forbindelse med vindstille eller mastehavari. Brug pladeankrene og fenderne som mærker.
 6. Alle mærkebøjer indsamles når sejladsen afsluttes. Bøjerne skal hales ombord fra agterspejlet. Bøjerne må ikke hales op over fenderlisten eller fribord, da den går i stykker eller ridses.
 7. Husk at de anførte sejltider for modtagelse og aflevering af båd skal overholdes. Overholdes tiderne ikke kan MRD fratage holdet booking retten i en kortere eller længere periode.
 8. Hvis der sker skader på sejl under sejlads i Middelfart skal disse bringes på land til sejl skabet i masteskuret. Våde sejl hænges til tørring. I reserveskabet i Middelfart – skab nr. 1 - er der anbragt et sæt reservesejl. Genua, fok og spiler. Efterfølgende rapporteres skaden elektronisk via skadesrapportblanketten på www.m-r-d.dk eller indtal besked på telefon nr. +45 2929 1480. I de andre MRD havne rapporteres skaden til MRD og sejlene forbliver i båden.
 9. Alt bådens udstyr - sejl, tovværk, ankre, spilhåndtag, mv.v placeres på den anviste plads i båden.
 10.  Match28 sejl
 • Fok I – skal rulles og sikres med sejsinger og lægges på BB køje
 • Fok II – skal rulles og sikres med sejsinger og lægges på SB køje
 • Spileren lægges sammen og puttes i sejlpose
 • Storsejlet lægges i pæne folder på bommen. Øverste slæde pilles af masten inden storsejlet lægges sammen. Der monteres sejsinger og bom presenning

 11.  DS 37 sejl

 • Genuaen skal lægges sammen med lige agterlig og foldes i passende folder, hvorefter den hænges på plads i BB side.
 • Fokken foldes med lige agterlig og foldes i passende folder, hvorefter den hænges på plads i BB side. Vær opmærksom på at sejlpindene skal flugte ved agterliget.
 • Spileren lægges sammen og puttes i sejlpose. Den lægges på plads helt i for
 • Storsejlet lægges i pæne folder på bommen. Der monteres sejsinger og bom presenning.

12.  Sejlerbeklædning, flasker og affald samles og fjernes fra båden. Husk at fjerne alt tape.
13.  Båden spules og afvaskes med ferskvand og tømmes for vand under dørken efter sejlads.
14.  Hvis der opstår skader på bådens udstyr, sejl og skrog skal dette anmeldes til MRD via den elektroniske skadesrapport på www.m-r-d.dk – ved større skader kontaktes MRD på mobil +45 2929 1480 eller e-mail jDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der må under ingen omstændigheder stilles på vanterne, sejlpinde eller andre rig dele.