Matchrace - Workshop

. Posted in Produkter

Matchrace kombineret med en workshop i kommunikation og samarbejde

Threearemore_020A

Flere virksomheder bruger vores Match28'ere og DS37'ere som værktøj til projektopbygning, specifik vidensindlæring, kommunikation, samarbejde og ledelsesudvikling.

En dag med workshop kan skrues sammen på en sådan måde, at formiddagen fx bruges til en workshop i kommunikation og samarbejde. I har mulighed for at inddrage egne konsulenter eller benytte jer af Match Racing Denmarks samarbejdspartnere. vi har en række kontakter, der hjælper organisationer og virksomheder til at innovere hurtigere og mere effektivt på alle plan ved bl.a. at  inddrage virksomhedens strategi, kultur og værdier i processen.

Under de efterfølgende matchrace-sejladser arbejder vi videre med teorien fra om formiddagen, og konsulenten sejler med på skift i bådene for i samarbejde med skipperne at give feedback og coache under og efter sejladsen. Kombinationen af teori og praksis sikrer en uforglemmelig dag med masser af mening.

Alt i alt giver sejladserne et intenst møde med situationer, som mange vil genkende fra dagligdagen i andre omgivelser. Samtidig er det vigtigt for Match Racing Denmark, at alle – både nybegyndere og mere professionelle – får en rigtig god oplevelse med sig selv og i hinandens selskab.

Programforslag for et 8-timers-arrangement

Kl. 09.00 Velkomst og morgenmad
Kl. 09.30 Indlæg fra intern eller ekstern konsulent
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Intro og sikkerhedsorientering
Kl. 13.20 Bådene rigges til og sejles ud af havnen. Øvesejlads starter. Kaffe og kage på vandet
Kl. 15.00 Første matchrace-/speedrace-start. Coaching imellem sejladserne fra konsulent
Kl. 16.30 Matchrace afsluttes. Bådene sejles i havn og afrigges
Kl. 17.00 Afslutning og evaluering af dagen. Evt. præmieoverrækkkelse